Kidmak.com

ผู้ค้นพบธาตุแบเรียมเป็นคนแรก

หมวดหมู่: คำถามทั่วไป (อ่านแล้ว 346 ครั้ง)

คำถาม
ผู้ค้นพบธาตุแบเรียมเป็นคนแรก ?
คำตอบ

เซอร์ฮัมฟรีเดวีย์ ชาวอังกฤษ ในปี พ.ศ.2351