Kidmak.com

ครูโหมด ว่องสวัสดิ์ ศิลปิน 5 แผ่นดิน เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาอะไร?

หมวดหมู่: คำถามทั่วไป (อ่านแล้ว 483 ครั้ง)

คำถาม
ครูโหมด ว่องสวัสดิ์ ศิลปิน 5 แผ่นดิน เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาอะไร? ?
คำตอบ

ทัศนศิลป์ จิตรกรรม