Kidmak.com

ความยาวของพื้นที่ประเทศไทยนับจากจุดเหนือสุดมายังจุดใต้สุดของประเทศยาวประมาณเท่าไร?

หมวดหมู่: คำถามทั่วไป (อ่านแล้ว 667 ครั้ง)

คำถาม
ความยาวของพื้นที่ประเทศไทยนับจากจุดเหนือสุดมายังจุดใต้สุดของประเทศยาวประมาณเท่าไร? ?
คำตอบ

ดินแดนที่อยู่เหนือสุด คืออำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย และดินแดนใต้สุดคือ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา วัดความยาวได้ 1,620 กิโลเมตร