Kidmak.com

แอลเบเนีย ประเทศในแหลมบอลข่าน พลเมืองส่วนใหญ่นับถือศาสนาใด?

หมวดหมู่: คำถามทั่วไป (อ่านแล้ว 386 ครั้ง)

คำถาม
แอลเบเนีย ประเทศในแหลมบอลข่าน พลเมืองส่วนใหญ่นับถือศาสนาใด? ?
คำตอบ

อิสลาม