Kidmak.com

รถประจำตำแหน่งของสมเด็จพระสังฆราชเรียกว่ารถอะไร?

หมวดหมู่: คำถามทั่วไป (อ่านแล้ว 359 ครั้ง)

คำถาม
รถประจำตำแหน่งของสมเด็จพระสังฆราชเรียกว่ารถอะไร? ?
คำตอบ

รถประเทียบ